Priskategorier


Fastpris: Visa prislista
Kan ej köpas: Visa prislista
Standardprislista: Visa prislista

Leveransvillkor

Miljö och produktbilder
Alla bilder i bilddatabasen är avsedda att marknadsföra produkter som levereras av S:t Eriks. Bilder som används ska kopplas till produktnamn och/eller S:t Eriks som företag. Bilder får inte publiceras i syfte att marknadsföra en produkt eller företag utöver S:t Eriks. Vid tveksamheter kontakta info@steriks.se för klargörande.

Upphovsrättslagen
Upphovsrättslagen ger upphovsmannen rättsligt skydd till sina bilder och gäller både digitalt och analogt. Att alltid fråga först om en bild ska användas i presentationsmaterial, annonser, kataloger & broschyrer samt på internet är en bra tumregel.

Pris
Alla S:t Eriks bilder är gratis att använda.

Manipulering av bild
Inga ändringar i bilden - utöver normal redaktionell beskäring - får göras utan upphovsmannens tillstånd.   

Namn under bild
Fotografens och/eller S:t Eriks namn skall alltid anges vid publicering. Skyldigheten att ange upphovsmannen följer av upphovsrättslagen och ligger i upphovsmannens ideella upphovsrätt till bilden.